SIEUN KU PENDERITA KUSTA?

GEUS TEU JAMAN EUY…..

SIEUN KATULARAN?

BAWA PENDERITA KA

PUSKESMAS…COY…


Disusun ku : Elsya Siskawati, SKM

KUNAON MAKE SIEUN DEUKEUT JEUNG PENDERITA KUSTA ?

Pasti  jawabannana sieun katularan, gila ningali borokna jeung sajabana…..

Pamikiran eta teh aya lantaran Kurangna elmu naon ari panyakit Kusta, Kumaha  cara nularna, Jeung Bisa cageur atawa henteuna….

Dulur-dulur cing atuh sing karunya ka maranehanana teh keur mah eukeur dicoba ku Pangeran dibere panyakit, kari-kari ku urang teu dibalaturan, pan maranehanana teh jadi minder, teu baroga pakasaban jeung panyakitna lewih parah malah bisa jadi cacat. Padahal ari sapopoe mah angger pan maranehanana teh kudu dahar pake?

Ceuk uing ge….

“ Sieun ku penderita Kusta?? Geus teu jaman euy!!

Sieun Katularan ?? Bawa penderita berobat ka Puskesmas coy !!“

Aya nu apal naon kalimat eta maksudna?

Nya saeutik-saetik ku emang rek diguar…Selengkapnya

NAON ARI KUSTA ?

Kusta lain panyakit  katurunan oge lain panyakit kutukan. Tapi panyakit kulit anu disababkeun ku kuman nungarana Microbacterium Leprae

Ciri-cirina nyaeta jiga borok, bercak bodas jiga hapur atawa beureum tapi baal (teu karasa gateul jeung teu karasa panas).

Tah mun dulur-dulur ngalaman atawa aya tatangga urang boga panyakit kitu buru-buru bawa ka Puskesmas.

KUMAHA ARI CARA NULARNA ?

Kusta lain ditularkeun kusasalaman, tapi ku pasatemon (pergaulan) anu lila eta oge lamun daya tahan tubuh seluler (bawaan ) lemah…

Cacat kumargi telat diobatan

Numutkeun panalitian tina 100 urang,  95 urang teu katularan ku kusta, 3 urang katularan tapi teu geuring  jeung 2 urang deui  katularan bari geuring,  eta oge lamun teu diobatan…

Jadi naha make sieun ku penderita Kusta? Komo lamun manehna geus berobat mah kuman kusta na ge geus paraeh jadi moal nularkeun..

Tah..tah…tah.. jadi  bener ceuk si akang lamun di lingkungan urang aya nu kusta terus  sieun katularan, lain dijauhan….tapi deukeutan, bawa berobat ka Puskesmas supaya manehna bisa cageur deui..jeung moal nularkeun panyakitna ka lingkungan sabudereunana….

JIGA KUMAHA ARI OBAT KUSTA ?

1. Obat Kusta Tipe PB

2. Obat Kusta Tipe MB

Obatna sapoe hiji, sa lembarna sabulaneun. nu tipe Pb lilana 6 Bulan. Nu tipe MB lilana 12 bulan (sataun).  Kulantaran sakitu lilana… emang ngaharepkeun ayana pangawasan supaya eta obat didaharna teratur. Sabab upama belang betong bisi nimbulkeun kebal (resisten) kana obat akibatna panyakit hese kana cageurna…

NAON EFEK SAMPING  OBAT KUSTA?

Salila ngadahar obat kade ulah reuwas lamun cikahampangan beureum jeung kulit ngadadak ngahideungan. Keun we da mun rengse pengobatan mah bakal balik deui ka asal.

SABARAHA HARGA OBAT KUSTA ?

Obat kusta hargana mahal tur diayakeuna ku WHO (Organisasi Kasehatan Dunya)  wungkul, Tapi tong hariwang ku pamarentah geus dipangmelikeun, Jadi obat kusta di Puskesmas Gratis. Tapi ari perawatan luka, borok atawa reaksi mah biayayana saperti pengobatan biasa wae.

KUNAON DI SAWATARA PENDERITA DINA WAKTU PENGOBATAN, TIMBUL RADANG JEUNG LALEULEUS ?

Ulah hariwang, memang aya sababaraha penderita ngalaman kitu. Eta teh Reaksi (lantaran kuman paraeh tur asup kana sel atawa peredaran darah).

Lamun Reaksi dina keur pengobatan, obat kusta dituluykeun ditambah ku abat-obat sejenna ti Puskesmas.

NAHA ARI OBAT KUSTA BISA NGOBATAN CACAT?

Lamun penderita telat dibawa berobat ka Puskesmas bisa nimbulkeun kacacatan. Mun geus kapalang cacat, penderita kudu ngalakukeun Perawatan Diri supaya teu nambah cacat, da Obat Kusta mah ngan maehan kuman kusta.

NAON ARI PERAWATAN DIRI?

Prinsipna 3 M (Memeriksa, Melindungi, Merawat) nyaeta:

  1. 1. Memeriksa

Mata : pariksa bisi aya nu asup kana panon atawa warna panon beureum

Leungeun+ suku: pariksa bisi raheut atawa lecet, mun aya buru-buru pariksakeun ka puskesmas

  1. 2. Melindungi

Mata : Supaya teu kakebulan, pake kacapanon

leungeun: mun rek nyabak nu  panas+ sarupaninng nu karadak kudu make kaos tangan atawa elap

suku : mun rek ka luar kudu make sapatu atawa sendal  jeung  mun lempang, tuurna kudu diangkat

  1. 3. Merawat Diri

Mata : bersihan mata make cai beresih, dina waktu sare tutup mata make kaen baseuh.

Leungen jeung suku : siapkeun cai herang tiis dina baskom, keueumkeun dampal  salila 20 menit, gosok make batu paragi ngaruru, urut-urut (lempengkeun) terus oles ku minyak kalapa

Lengen pengkor : asupkeun  2-3 karet geulang kana ramo, gerak-gerakeun

suku dingkut :

  1. Diuk  nyahunjar, tarik dampal suku make samping atanapi sarung. Terus diulang-ulang
  2. Nangtung deukeut  tembok jarak 60 cm. Dorong awak kana tembok, tahan sababaraha detik , terus  balik deui  kana posisi awal. Terus diulang-ulang
Advertisements